Gå till innehållet

När måste meddelandet om permittering ges?

Arbetsgivaren måste meddela arbetstagaren om permitteringen senast 14 dagar innan permitteringen börjar. Om meddelandet inte kan ges personligen får arbetsgivaren skicka det per post eller elektroniskt med samma tidsfrist. Orsaken till permitteringen måste anges i meddelandet, likaså när permitteringen börjar och hur länge den pågår eller uppskattas pågå.

Om arbetsgivaren inte har skyldighet att betala lön till arbetstagaren under hela permitteringsperioden med anledning av annan frånvaro från arbetet behövs inget meddelande om permittering.

Meddelandet måste ges till kännedom till den som representerar de arbetstagare som ska permitteras.

Kolla i det kollektivavtal som tillämpas på din arbetsplats och i samarbetslagen eller kyrkans samarbetsavtal vad som gäller i fråga om skyldigheten att meddela om permittering.