Gå till innehållet

När kan man få FPA:s temporära epidemistöd?

Det temporära stödet vid epidemi är ett stöd som betalas för en viss tid med syftet att förhindra spridningen av coronaviruset. Du kan få temporärt stöd vid epidemi om du tar ledigt utan lön från ditt arbete i någon av följande situationer:

  • Du sköter ett barn som i vanliga fall deltar i dagvård eller är i skolan.
  • Du har kommit till Finland från utlandet och har hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän.

För att kunna få stödet måste du ha

  • ett i Finland gällande arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
  • arbetsgivarens intyg över frånvaro utan lön som beror på coronaepidemin.

Om du är ledig utan lön för att ta hand om ett barn kan du få temporärt stöd vid epidemi högst till 13.5.  Efter det kan stödet inte längre betalas ut, eftersom det, i enlighet med regeringens rekommendationer och enligt uppgift från hälsomyndigheterna, inte längre efter 13.5. är nödvändigt att barnen är borta från skolan eller småbarnspedagogiken.

Personer som kommer från utlandet kan beviljas stöd för högst 14 dygn efter ankomsten från utlandet. Stödet kan betalas ut bara för den tid som undantagsförhållandena pågår.

Stödet vid epidemi betalas retroaktivt och det kan beviljas från och med 16.3.2020.

Om du ansöker om stöd från och med 16.3.2020 ska ansökan vara hos FPA senast 30.6.2020.

Läs mer på FPS:s webbplats