Gå till innehållet

När kan arbetsgivaren börja samla in information om vaccinationsskydd?

Lagen om smittsamma sjukdomar 48 a § 2 mom. gäller arbetsgivarens rätt att behandla uppgifter. Arbetsgivaren kan börja samla in uppgifter om det skydd mot covid-19 som avses i lagen om smittsamma sjukdomar 48 a § genast när lagen träder i kraft, 1.1.2022.

Arbetstagare, tjänsteinnehavare och studerande kan dock förutsättas ha skydd mot covid-19 tidigast 1.2.2022.

Arbetsgivaren har INTE rätt att förutsätta att arbetstagare, tjänsteinnehavare eller studerande har skydd mot covid-19 före övergångsperioden upphört.

Lagen om smittsamma sjukdomar 48 a §