Gå till innehållet

Mitt barn har insjuknat. Har jag rätt till tillfällig vårdledighet?

  • Arbetstagaren har rätt att få tillfällig vårdledighet för att vårda sitt barn eller ordna vården. Arbetstagaren kan få högst fyra dagar tillfällig vårdledighet i taget, om hens barn eller ett annat barn under 10 år som permanent bor i hens hem plötsligt insjuknar (observera att tillfällig vårdledighet gäller för barn under 12 år i AKTA, kyrkans och idrottsorganisationernas kollektivavtal).
  • Kontrollera ditt kollektivavtal för att se om något annat avtalats om frågan och om den tillfälliga vårdledigheten är avlönad.