Gå till innehållet

Min arbetsgivare antyder att min tidsbundna anställning inte förlängs om jag deltar i strejken. Stämmer det?

Naturligtvis inte.  En arbetskonflikt är alltid en tvist mellan fackförbundet och arbetsgivaren. Förbundet fungerar alltid som medlemmarnas företrädare gentemot arbetsgivaren. Om det blir omöjligt att föra en saklig diskussion om strejken på arbetsplatsen, räcker det att du säger att strejken är förbundets beslut. Och att du som medlem i förbundet är förpliktad att följa de gemensamma besluten. Strejken får inte ha några som helst personliga konsekvenser för dig.

Osakligt uppförande av alla slag är förkastligt. Ta kontakt med din egen förtroendeman eller regionkontoret ifall du upplever hot av något slag.