Gå till innehållet

Måste jag berätta för min chef att jag är medlem i ett fackförbund?

Nej, du har ingen skyldighet att berätta för din chef om du är medlem i ett fackförbund eller ej.

Medlemskap i fackförbund är en särskilt känslig personuppgift. Därför skyddas personuppgifter särskilt noggrant med dataskyddsförordningen.

Ifall dataskyddet äventyras på din arbetsplats, meddela genast regionkontoret därom.