Gå till innehållet

Kan samarbetsförfarande kringgås med stöd av § 15 i den kommunala samarbetslagen och kan man fatta permitteringsbeslut innan förhandlingarna slutförts?

JHL förhåller sig kritiskt till tillämpande av § 15 i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare, eftersom personalutgifterna budgeterats för hela året i kommunerna.

Kommunerna borde föra normala samarbetsförhandlingar om det är fråga om permitteringar (= 14 dagar).

Om arbetsgivaren ändå beslutar om permitteringar före förhandlingar förts, ska man begära att samarbetsförfarande omedelbart inleds.

Man kan i efterhand utreda om den kommunala arbetsgivaren gjort sig skyldig till brott mot samarbetsförfarande vid beslutet att permittera innan förhandlingar förts.