Gå till innehållet

Kan man avstå från munskydd på arbetsplatsen om alla arbetstagare har ett tillräckligt skydd mot covid-19?

Inget coronavaccin som finns på marknaden just nu kan helt och hållet förhindra att den vaccinerade blir smittad av viruset och sprider sjukdomen vidare, men vaccinering minskar sannolikheten för smitta och sannolikheten att insjukna i en allvarlig form av covid-19. Det viktigaste indirekta sättet vaccinet skyddar andra på är om det förhindrar att den vaccinerade själv blir smittad. Om ingen infektion uppstår är den vaccinerade inte heller smittsam. Men även om den vaccinerade blir smittad efter två vaccindoser utsöndrar hen i genomsnitt viruset under en kortare tid, och är därför mindre smittsam för sin omgivning än en ovaccinerad person eller en person som fått bara en vaccindos.

På grund av risken för genombrottssmitta är det dock fortfarande mycket viktigt att sörja för skyddsutrustning, hygienåtgärder och testning när symptom eller exponering uppstår, även när personalen har vaccinationsskydd eller skydd efter genomgången sjukdom.  Detta betonades även i riksdagens social- och hälsovårdsutskotts betänkande. Arbetsgivaren ska också i dessa situationer sörja för en tillräcklig hälsosäkerhet för att skydda såväl arbetstagarna som patienterna och klienterna.