Gå till innehållet

Kan jag byta arbetsskift med min arbetskamrat under skiftbytesförbudet?

Ja, det kan du om skiftbytet görs på arbetstagarens önskemål av personliga skäl och det råder etablerad praxis på arbetsplatsen att arbetstagarna sinsemellan kan komma överens om att byta skift med varann.

Nej, det kan du inte om orsaken till bytet är att arbetstagaren blivit sjuk eller behöver vara tillfälligt vårdledig.