Gå till innehållet

Kan jag arbeta med sådana uppgifter som avses i lagen om smittsamma sjukdomar 48 a § om jag inte kan ta covid-19-vaccin av medicinska skäl?

Om du inte kan ta vaccinet av medicinska skäl kan du arbeta med uppgifter som avses i smittskyddslagen 48 a § om du

  • uppvisar ett tillförlitligt intyg över att en läkare har konstaterat ett medicinskt skäl till att du inte kan låta vaccinera dig mot covid-19 OCH
  • uppvisar ett tillförlitligt intyg över negativt resultat av ett covid-19-test som utförts högst 72 timmar före du anländer till arbetsskiftet.

Det medicinska skälet till att du inte låtit vaccinera dig bedöms enligt anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd, och ett sådant skäl kan till exempel vara att du har fått en ovanlig allergisk reaktion efter vaccineringen och att inget alternativt vaccin är tillgängligt, eller att du har fått hjärtmuskelinflammation efter en tidigare coronavaccination.  Du ska uppvisa ett läkarutlåtande över skälet.

De test som utförs för att få ett covid-19-intyg av medicinska skäl är avgiftsfria för arbetstagaren enligt 58 k § i lagen om smittsamma sjukdomar.

OBS! Om arbetsgivaren har ett särskilt skäl att anlita personer utan skydd mot covid-19 för sådana uppgifter som avses i lagen om smittsamma sjukdomar 48 a §, kan tester inte förutsättas av personer som är ovaccinerade av medicinska skäl.

Om du är ovaccinerad av medicinska skäl och inte vill påvisa att du är skyddad mot covid-19 med regelbundna tester, behandlas du likvärdigt med dem som är ovaccinerade av andra orsaker.