Gå till innehållet

Kan ett litet privat daghems (sju anställda) arbetsgivare meddela om permitteringar utan förhandlingar?

På arbetsplatser med färre än 20 anställda inom den privata sektorn tillämpas inte samarbetslagen utan arbetsavtalslagens bestämmelser. Arbetsgivaren har inte skyldighet att förhandla utan skyldighet att lägga fram en utredning om grunderna till permitteringen samt om hur omfattande den uppskattas bli, hur den verkställs, när den börjar och hur länge den uppskattas pågå. Om flera arbetstagare permitteras kan utredningen ges till personalens representant eller till arbetstagarna gemensamt. Innan arbetsgivaren ger meddelandet om permittering bör arbetsgivaren ge arbetstagarna eller deras representant en möjlighet att bli hörd (arbetsavtalslagen 5 kapitlet 3§).

Kolla i det kollektivavtal som tillämpas på din arbetsplats och i samarbetslagen eller kyrkans samarbetsavtal vad som gäller i fråga permittering vid små arbetsplatser.