Gå till innehållet

Kan en tandskötare förordnas till en närvårdares uppgifter på ett äldreboende?

Beredskapslagen 95 § 2 mom. om arbetsplikt för personal inom hälsovården tillämpas inte längre från och med 14.5.2020.

Inte heller beredskapslagens 96-103 § om den arbetspliktigas skyldighet att anmäla sig, arbetsförordnande, begränsningar i fråga om arbetsförordnande, villkoren i arbetspliktsförhållande och arbetspliktsregistret tillämpas längre från och med 14.5.2020.

Det är ändå möjligt att § 95 och 96-103 tas i bruk på nytt om coronavirusepidemin förvärras.

Obs! Se bestämmelserna i AKTA i svaret nedan.

****

Ja.

Beredskapslagen möjliggör givande av förordnande till en person som erhållit utbildning och arbetar inom hälsovården. Förordnandet ges av arbetskraftsmyndigheten.

Den som arbetar inom kommunsektorn är också skyldig att med stöd av AKTA 1 kap. 10 § 1 mom. övergå för högst 8 veckor till andra uppgifter än dem som nämns i arbetsavtalet och som kan anses vara lämpliga för hen med tanke på hens utbildning och arbetserfarenhet. Denna rätt som avtalas i kollektivavtalet kan arbetsgivaren utnyttja också i normala förhållanden.