Gå till innehållet

Kan en städare eller anstaltsvårdare som arbetar inom hälsovården få ett förordnande om arbetsplikt?

Beredskapslagen 95 § 2 mom. om arbetsplikt för personal inom hälsovården tillämpas inte längre från och med 14.5.2020.

Inte heller beredskapslagens 96-103 § om den arbetspliktigas skyldighet att anmäla sig, arbetsförordnande, begränsningar i fråga om arbetsförordnande, villkoren i arbetspliktsförhållande och arbetspliktsregistret tillämpas längre från och med 14.5.2020.

Det är ändå möjligt att § 95 och 96-103 tas i bruk på nytt om coronavirusepidemin förvärras.

****

Nej.

Arbetsplikten gäller endast yrkespersoner inom hälsovården. Enligt motiveringarna för förordningen om ibruktagande av beredskapslagen 95 § omfattar arbetsplikten närmast följande funktioner inom stödtjänsterna: läkemedelsförsörjning, instrumentvård och patienttransporter.

OBS! Beträffande kosthålls- och rengöringsarbetstagare inom social- och hälsovården (branscher som är kritiska för samhällets funktion) kan man ändå med stöd av beredskapslagen göra undantag i bestämmelser om vilotider, övertid, beviljande av semester och uppsägningstid.