Gå till innehållet

Kan en anteckning om skydd mot covid-19 läggas till på arbetstagarens personalkort, för att meddela kunderna att arbetstagaren är skyddad mot covid-19 enligt vad som avses i lagen om smittsamma sjukdomar 48 a §?

Nej.

Uppgifter om coronavaccination eller testresultat är hälsouppgifter som omfattas av integritetsskyddet. Var och en beslutar själv om hen vill dela sina hälsouppgifter med utomstående. Ingen har en skyldighet att göra det.

Lagen om smittsamma sjukdomar 48 a §