Gå till innehållet

Kan arbetsgivaren tvinga en arbetstagare att ta ett coronatest?

Arbetsgivaren kan inte tvinga en arbetstagare att ta ett coronatest eftersom testet baserar sig på frivillighet. Utförandet av testet görs av proffs inom hälsovården. Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar kan myndigheterna med ansvar för bekämpning av smittsamma sjukdomar förordna en person till hälsogranskning = test.

Arbetsgivaren är ändå med stöd av arbetarskyddslagen skyldig att se till alla arbetstagares säkerhet. För att uppfylla denna förpliktelse kan arbetsgivaren temporärt förbjuda en arbetstagare att komma till arbetsplatsen ifall arbetstagaren vägrar att ta ett coronatest och arbetsgivaren har en grundad orsak att misstänkta att denna kan vara smittad av coronavirus. Om arbetstagarens arbete går att utföra på distans, kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om distansarbete under tiden i karantän. Om förordnandet om karantän baserar sig på arbetsgivarens beslut och inte på beslut av myndigheten med ansvar för bekämpning av smittsamma sjukdomar, är arbetsgivaren skyldig att betala lön till arbetstagaren, även om arbetstagaren inte kan utföra sitt arbete på distans.

Arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet fastställs enligt lagen eller kollektivavtalet för den tid under vilken arbetstagaren är arbetsoförmögen, oberoende om det är fråga om corona eller någon annan sjukdom. Arbetstagaren får normal lön för sjukdomstiden och är inte skyldig att jobba på distans under sin sjukdomstid.