Gå till innehållet

Kan arbetsgivaren häva mitt arbetsförhållande under en arbetskonflikt?

Arbetstagarens deltagande i en av arbetskonflikt som baserar sig på fackförbundets beslut (strejk) ger inte arbetsgivaren rätt att häva eller säga upp arbetsförhållandet, avsluta arbetsförhållandet under prövotiden eller säga upp en visstidsanställning. Arbetsgivaren får inte heller diskriminera en arbetstagare som deltar i en strejk t.ex. i beslut som gäller arbetstimmar, arbetstider, löneförhöjningar etc. (strafflagen 47 kap.).