Gå till innehållet

Kan arbetsgivaren förordna till exempel ett vårdbiträde som jobbar i ett servicehus att jobba i hemvården ensam hos kunder?

I princip ja.

Arbetsgivaren ansvarar ändå för att arbetstagaren har tillräckliga färdigheter för arbetet i fråga. Läkemedelsvård får ges endast av personer som nämns i planen för läkemedelsvård, vars kunnande i läkemedelsvård har fastställts av arbetsgivaren. Också arbetstagaren har ansvar för förorsakande av skada för patienten, som beror på bristfälligt kunnande.

En arbetstagare som inte har utbildning i läkemedelsvård, får inte ge läkemedelsvård.