Gå till innehållet

Kan arbetsgivaren för säkerhets skull annullera fastslagen semester även om situationen på arbetsplatsen till följd av coronavirussituationen inte ännu avviker från det normala?

Nej.  Förordningen om ibruktagande av beredskapslagen, som möjliggjorde ändring av semestertidpunkt eller avbrott i semestern, gäller inte längre från och med 16.6.2020.

Ja.

Beredskapslagen ger möjlighet att göra undantag från bestämmelserna om semester enligt semesterlagen och arbets- eller tjänstekollektivavtalet

  • inom hälso- och sjukvården
  • inom socialvården

i hela landet under tiden 14.4–30.6.2020. Arbetsgivaren kan under den tid undantagsbestämmelserna är i kraft göra undantag från bestämmelserna om meddelande och förläggande av semester; flytta tidpunkten för redan fastställd semester  och avbryta redan inledd semester. Undantag kan om coronavirusepidemin så kräver tillämpas på personal inom hälso- och sjukvården samt socialvården både inom offentliga och privata sektorn.

OBS! Denna undantagsrätt gäller endast personal inom hälso- och sjukvården samt socialvården, inte till exempel småbarnspedagogik eller den tekniska sektorn.

Social- och hälsovårdministeriet betonar att undantagsbefogenheterna kan användas endast om situationen inte är hanterbar med regelmässiga befogenheter.

Utnyttjande av undantagsåtgärder förutsätter att dessa åtgärder är nödvändiga med tanke på coronavirusepidemin och att de inte äventyrar säkerheten i arbetet eller arbetstagarens hälsa.

Beträffande bestämmelser om vilotider och övertid och vid undantag från anställnings- och tjänstevillkor måste arbetsgivaren se till att belastningen i arbetet fördelas jämnt och att arbetstagaren har möjlighet att återhämta sig från arbetet.

En förutsättning är också att arbetsgivaren ordnar lämpliga paus- och viloutrymmen, sociala utrymmen och bespisning för arbetstagarnas vila och rekreation.