Gå till innehållet

Kan arbetsgivaren ensidigt meddela när samarbetsförhandlingarna om permittering av personalen avslutas?

Förhandlingstiden beror på antalet anställda som uppskattas beröras av minskningarna.

Om minskningarna, alltså uppsägningarna, permitteringarna eller överförandet till deltidsanställningar bedöms beröra färre än tio personer

  • bör den skriftliga förhandlingsframställan ges minst fem dagar innan förhandlingarna inleds.
  • är förhandlingstiden 14 dagar.

Samma tidsfrister gäller om det är frågan om en permittering som pågår högst 90 dagar och som gäller minst tio personer.

Om arbetsgivaren överväger uppsägningar, överföringar till deltidsanställningar eller permitteringar som pågår längre än 90 dagar och gäller minst tio arbetstagare

  • bör den skriftliga förhandlingsframställan ges minst fem dagar innan förhandlingarna inleds.
  • är förhandlingstiden minst sex veckor.

Förhandlingarna kan också avslutas tidigare, om parterna nått samförstånd i förhandlingsfrågorna.

Mer uppgifter finns på sidan Samarbetsförhandlingar.

Enligt kyrkans samarbetsavtal bör förhandlingsframställan ges senast fem kalenderdagar före förhandlingarna och förhandlingstiden är alltid minst 14 dagar.

Kolla i det kollektivavtal som tillämpas på din arbetsplats och i samarbetslagen eller kyrkans samarbetsavtal vad som gäller i fråga om avslutandet av förhandlingarna.