Gå till innehållet

Kan arbetsgivaren avbryta studieledighet och befalla en arbetstagare att komma till arbetet?

Beredskapslagen 95 § 2 mom. om arbetsplikt för personal inom hälsovården tillämpas inte längre från och med 14.5.2020.

Inte heller beredskapslagens 96-103 § om den arbetspliktigas skyldighet att anmäla sig, arbetsförordnande, begränsningar i fråga om arbetsförordnande, villkoren i arbetspliktsförhållande och arbetspliktsregistret tillämpas längre från och med 14.5.2020.

Det är ändå möjligt att § 95 och 96-103 tas i bruk på nytt om coronavirusepidemin förvärras.

****

Nej, det kan arbetsgivaren inte göra men arbetskraftmyndigheten kan med stöd av beredskapslagen utfärda ett arbetsförordnande till en person som kortvarigt är borta från hälsovårdsbranschen, till exempel på grund av studier.