Gå till innehållet

Kan arbetarskyddsfullmäktiga strejka?

Hur strejken avgränsas är JHL:s beslut. Strejkbelagda arbetsuppgifter är i regel strejkbelagda oavsett vem som utför dem.  Utgångspunkten är att arbetarskyddsfullmäktiga som omfattas av strejken ska delta i den.

När strejken avgränsas är det dock bra att beakta att en arbetarskyddsfullmäktig representerar alla arbetstagare på arbetsplatsen, oavsett om de är fackanslutna eller inte. En JHL-medlem som är arbetarskyddsfullmäktig på sin arbetsplats representerar inte bara JHL:s medlemmar på arbetsplatsen. Under strejken är alltså vissa av arbetstagarna hen representerar i strejk, och vissa inte. Med tanke på arbetarskyddsuppgifternas samarbetskaraktär  skulle det vara viktigt att se till att arbetstagarna har en representant inom arbetarskyddssamarbetet även under strejken.

De flesta arbetarskyddsfullmäktiga sköter sin förtroendeuppgift vid sidan om sitt eget arbete så att en del av deras arbetstid är s.k. befrielsetid. Under arbetsbefrielsen sköter de sin samarbetsuppgift. Resten av arbetstiden utför arbetarskyddsfullmäktiga de uppgifter som står i arbetsavtalet.

Om en arbetarskyddsfullmäktigs eget arbete omfattas av strejken, ska hen strejka. Då sköter vice arbetarskyddsfullmäktig det nödvändiga arbetarskyddssamarbetet under strejken. Om alla vice arbetarskyddsfullmäktiga hör till fackförbundet som är i strejk och deras arbete omfattas av strejken, strejkar de alla.

Då måste man komma överens om hur man ska sköta arbetstagarnas representation i arbetarskyddssamarbetet om ett nödvändigt behov uppstår under strejken (t.ex. deltagande i en arbetarskyddsinspektion).

Arbetarskyddsfullmäktiga som är helt befriade från arbete, dvs. har arbetarskydd som huvudsyssla, arbetar enbart med arbetarskyddssamarbete. De kan sköta sin förtroendeuppgift även under arbetskonflikten.