Gå till innehållet

Kan anställningsvillkoren ändras om personen flyttas till arbete inom ramen för arbetsplikt med stöd av beredskapslagen?

Beredskapslagen 95 § 2 mom. om arbetsplikt för personal inom hälsovården tillämpas inte längre från och med 14.5.2020.

Inte heller beredskapslagens 96-103 § om den arbetspliktigas skyldighet att anmäla sig, arbetsförordnande, begränsningar i fråga om arbetsförordnande, villkoren i arbetspliktsförhållande och arbetspliktsregistret tillämpas längre från och med 14.5.2020.

Det är ändå möjligt att § 95 och 96-103 tas i bruk på nytt om coronavirusepidemin förvärras.

****

Ja.

Villkoren som tillämpas vid arbetsplikt fastställs av det arbets- eller kollektivavtal som arbetsgivaren som låter utföra arbetet tillämpar (= den arbetsgivare i vars tjänst personen utför arbetsplikt). Om personen som förordnas i arbete med arbetsplikt i sitt ordinarie arbete tillämpar ett annat arbets- eller kollektivavtal, kan villkoren avvika från varann.