Gå till innehållet

Jag jobbar på deltid. Berör övertids- och skiftbytesförbuden mig? Kan jag utföra mertidsarbete?

En arbetstagare som har ett anställningsförhållande på deltid kan jobba över det antal timmar som nämns i arbetsavtalet ifall hen kommit överens om utförande av mertidsarbete i arbetsavtalet.

I övriga fall behöver antalet timmar i avtalet inte överskridas och arbetet omfattas av övertidsförbudet.

Arbete som överskrider den ordinarie arbetstiden ska i vilket fall som helst inte utföras då övertidsförbud råder.