Gå till innehållet

Jag jobbar nattskift och min partner jobbar på dagen. Kan min partner bli hemma och ta hand om ett insjuknat barn när jag kommer hem efter nattskiftet?

  • Tillfällig vårdledighet kan beviljas om ett barn under 10 år (eller under 12 år i AKTA, kyrkans och idrottsorganisationernas kollektivavtal) insjuknar plötsligt och vården av hen inte kan ordnas på annat vis.
  • I regel kan din partner inte vara tillfälligt vårdledig för att ta hand om barnet om du själv är hemma efter nattskiftet. Kontrollera ditt eget kollektivavtal och se om där finns några särskilda bestämmelser om tillfällig vårdledighet.