Gå till innehållet

Jag jobbar i närkontakt med personer som kan ha coronavirusinfektion. Kan jag vägra att arbeta om jag inte får tillräckliga andningsskydd?

Arbetsgivaren ska bedöma de hälsorisker som arbetet förorsakar och ordna behövliga skydd för arbetstagarna (Arbetshälsoinstitutets anvisning för arbetstagare) mot de faror som finns på jobbet.

Inom uppgifter inom hälsovården borde tillgången till nödvändiga skydd vara säkrad men inom socialvården och småbarnspedagogiken är bristerna stora. I motsats till den normala situationen anser social- och hälsovårdsministeriet att det är acceptabelt att bära en ansiktsmask av tyg eller en schal i närkontakt mellan symtomfria personer. (Ananvisning till kommunerna om tjänster som ges i hemmet)

Det är möjligt att avhålla sig från arbetet i situationer då arbetet förorsakar allvarlig fara för arbetstagarens egen eller de andra arbetstagarnas liv och hälsa. Detta avser till exempel situationer då man borde gå för att sköta en person som man vet att har coronavirusinfektion eller någon annan smittsam sjukdom men inte har tillgång till ordentliga skydd.

Det finns information om arbetarskyddsfullmäktiges rätt att avbryta farligt arbete i anvisningen till kommunerna.