Gå till innehållet

Jag hör till ett annat förbund, men deltar i strejken. Alla andra på arbetsplatsen hör till JHL. Får jag strejkunderstöd?

Det lönar sig att höra till det fackförbund som förhandlar om kollektivavtalet för din bransch. Om du jobbar inom någon av JHL:s avtalsbranscher som är i strejk och du är medlem i ett FFC-anslutet fackförbund, så får du strejkbidrag.

Kontrollera om ditt fackförbund är FFC-anslutet.

Då det är fråga om en arbetskonflikt som som JHL har beslutat om, ansöker medlemmar i andra FFC-anslutna förbund om strejkbidrag från JHL.