Gå till innehållet

Jag fick JHL:s meddelande om övertids- och skiftbytesförbudet. Jag är arbetslös. Påverkar det här mig på något vis?

JHL skickade ett meddelande om övertids- och skiftbytesförbudet till alla de medlemmar som i medlemsregistret antecknats som tillhörande den avtalsbransch, för vilken JHL har utlyst övertids- och skiftbytesförbud. Förbudet gäller alla JHL:s medlemmar som jobbar. Du behöver inte reagera på meddelandet.