Gå till innehållet

Jag deltar i arbetspraktik, berör arbetskonflikten också mig?

Ei koske, jos sinulla ei ole työsuhdetta työharjoittelupaikkaan.

Nej, det gör den inte eftersom du inte har ett anställningsförhållande på din praktikplats.

Kom ihåg att din arbetspraktik inte får användas för att bryta strejken. Du ska inte utföra arbete som blir ogjort till följd av arbetskonflikten. Studerandes ansvar är annorlunda än arbetstagarens ansvar. Som studerande får du inte lämnas ensam på ett arbetsskift.