Gå till innehållet

Jag är vårdledig, gravid och kommer att övergå direkt till en ny graviditetsledighet. Betalar arbetsgivaren lön för den nya familjeledigheten?

  • En ny graviditet berättigar till att avbryta vårdledigheten. Arbetstagaren ska meddela arbetsgivaren om den nya graviditeten och avslutandet av vårdledigheten två månader före den nya familjeledigheten börjar.
  • Enligt arbetsdomstolens rättspraxis kan en person som blivit gravid på nytt under en vårdledighet avbryta vårdledigheten och få full lön på basis av den nya graviditeten. Tolkningen baserar sig på EU:s direktiv om föräldraledighet. Förutsättningen för lönebetalning är att arbetstagaren fyller de förutsättningar för lönebetalning som fastställts i kollektivavtalet (bl.a. anmälningstider, anställningsförhållandets längd, ansökning om Fpa-förmåner, nödvändiga intyg till arbetsgivaren). Kontrollera vad som sägs i ditt eget kollektivavtal.
  • Om du får hemvårdsstöd och blir berättigad till en ny graviditetspenning, hindrar det inte nödvändigtvis dig från att fortsättningsvis få hemvårdsstöd om det finns fler barn under 3 år i din familj. Kontrollera saken med Fpa: Hemvårdsstöd.