Gå till innehållet

Jag är på semester och har blivit försatt i karantän på grund av exponering för coronavirus. Skjuts min semester framåt på grund av karantänen?

Semestern skjuts inte framåt om du försätts i karantän på grund av exponering för coronaviruset om du inte under karantänen är arbetsoförmögen på grund av sjukdom. Du får semesterlön som normalt.

Om du är i karantän under semestern och blir sjuk, skjuts dina semesterdagar framåt till en senare tidpunkt, ifall du begärt att semesterdagarna ska flyttas framåt på det sätt som ditt kollektivavtal föreskriver.

Du har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom för de dagar under tiden i karantän då du är sjuk. Då tillämpas ingen egenrisktid.