Gå till innehållet

Hur påverkar strejken sin utbildning?

Man kan delta i utbildning också under strejken om man har kommit överens om utbildningen före strejkvarslet getts, utbildningen inte sker på arbetsplatsen, föreläsaren inte är en representant för arbetsgivaren, utbildningen anknyter till yrkesrelaterad kompetens som förutsätts i utförandet av de egna arbetsuppgifterna eller det är fråga om utbildning i anknytning till ett förtroendeuppdrag.