Gå till innehållet

Hur påverkar coronaviruset arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter?

Coronaviruset har i Finland fastställts som en allmänfarlig smittsam sjukdom. Detta ger myndigheterna rätt att besluta om att beordra personer i isolering och karantän och vid behov att stänga skolor och arbetsplatser.

Det är på arbetsgivarens ansvar att säkerställa att arbetsplatsen förblir trygg och säker. Coronaviruset ökar ändå inte arbetsgivarens direktionsrätt.

Nedan beskrivs tre viktiga teman som kan påverkas av coronavirussituationen på arbetsplatsen. Artikeln i tidningen Motiivi går mer i detalj igenom dem och övriga rättigheter som arbetstagaren och arbetsgivaren har.

Läs mer i tidningen Motiivi: Kan arbetsgivaren tvinga mig att stanna hemma eller ställa in min semester? –7 + 1 frågor om coronaviruset och arbetstagarens rättigheter

Kan arbetsgivaren tvinga mig stanna hemma eller ställa in min semester? – 7 + 1 frågor om coronaviruset och arbetstagarens rättigheter

Arbetsskift

Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA och arbetstidslagen ger ramar för i vilka situationer arbetsgivaren ensidigt kan ändra en fastställd arbetsskiftsförteckning med ett ensidigt beslut. Om arbetsgivaren vill ändra arbetsskift med eget beslut, måste ett vägande skäl föreligga. Coronavirussituationen i Finland utgör för närvarande inte ett sådant vägande skäl.

Om en betydande del av personalen insjuknar eller försätts i karantän, anses situationen vara oförutsedd och överraskande och utgöra en situation som arbetsgivaren inte kan förbereda sig förgenom att anställa tillräckligt många arbetstagare. Då kan arbetsgivaren ha rätt att ändra arbetsskift ensidigt.

Lön

I vissa kollektivavtal, till exempel det kommunala AKTA-avtalet och Avainta-avtalet finns bestämmelser om att en arbetstagare som insjuknar eller som misstänker sig ha insjuknat och som är isolerad får normal lön för sjukdomstid. Däremot har arbetsgivaren inte skyldighet att betala lön för tid i karantän. Då måsta man ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA.

Dessutom påverkar coronaviruset bland annat arbetsgivarens rätt att låta utföra nödarbete.

Sjukfrånvaro

Företagshälsovården eller arbetsgivaren kan inte försätta en arbetstagare i karantän. Det är den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen som beslutar om huruvida en person försätts i isolering eller karantän.