Gå till innehållet

Hur ordnas utkomsten om arbetstagaren/tjänsteinnehavaren/tjänstemannen försätts i karantän?

Om din arbetsgivare inte är skyldig att betala lön under karantäntiden får du ersättning av FPA i form av dagpenning vid smittsam sjukdom.

Dagpenningen ersätter inkomstbortfallet i sin helhet – man får med andra ord lika mycket i dagpenning som man skulle få i lön.

Arbetstagare/tjänsteinnehavare har rätt till dagpenning från den första frånvarodagen, för det finns ingen självrisktid i samband med dagpenning vid smittsam sjukdom.

Om en statstjänsteman/person i arbetsavtalsförhållande har förordnats att utebli från arbetet eller försatts i karantän eller isolering, betalas lön enligt bestämmelserna för lön för sjukdomstid och FPA:s dagpenning för smittsamma sjukdomar betalas till arbetsgivaren.

Vård av sjukt barn

Vårdnadshavare till barn under 16 år har även rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har försatts i karantän och man därför är förhindrad att arbeta.

Vårdnadshavaren har då en giltig orsak att inte arbeta, och arbetsgivaren kan inte kräva att man t.ex. tar ut semester, flextid eller timmar från arbetstidsbanken.

Obs! Frånvaro på grund av ett barn i karantän ger inte rätt till tillfällig vårdledighet, men utgör i övrigt godkänd oavlönad frånvaro.

Vad behövs för att få dagpenning från FPA?

Din ansökan om dagpenning till FPA ska inkludera

  • en utredning över inkomstbortfallet från arbetsgivaren för utbetalning av dagpenningen
  • ett beslut om frånvaro från arbete, isolering eller karantän från läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet.

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas endast ut för de dagar då en person inte kunnat arbeta på grund av karantän eller isolering.  FPA betalar alltså inte ut dagpenning exempelvis under semester eller för arbetsuppgifter som kan göras på distans.

Arbetstagare/tjänsteinnehavare/tjänstemän ska meddela arbetsgivaren omedelbart om kommunens eller sjukvårdsdistriktets läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar beslutat om karantän på grund av coronaviruset.

I 34 § i Statens tjänste- och arbetskollektivavtal uppges att lön betalas ut till statligt anställda även under karantäntiden i enlighet med bestämmelserna för lön under sjukledighetstid.

Läs mer på FPA:s sidor:  Dagpenning vid smittsam sjukdom och ansökningsanvisningar.