Gå till innehållet

Hur ordnas utkomsten om arbetstagaren/tjänsteinnehavaren/tjänstemannen insjuknar i coronavirus?

En arbetstagare, tjänsteinnehavare eller tjänsteman som insjuknar i coronavirus har rätt att få lön för sjukdomstid för sin tid som arbetsoförmögen på samma sätt som vid andra sjukdomsfall.

Lön betalas enligt bestämmelserna om lön för sjukdomstid i arbets- eller kollektivavtalet. Om inget kollektivavtal tillämpas för arbetstagaren, betalas lön enligt arbetsavtalslagen. Se Arbetsavtalslagen 2 kap. 11 §.

Den som insjuknar ska omedelbart meddela arbetsgivaren ifall kommunens eller sjukvårdsdistriktets läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar har beordrat personen att hållas borta från jobbet till följd av isolering i anknytning till coronavirus. Då har hen rätt till FPA:s dagpenning vid smittsamma sjukdomar. Om arbetsgivaren har betalat lön för sjukdomstid till den som insjuknat, betalas dagpenningen för smittsam sjukdom till arbetsgivaren.