Gå till innehållet

Hur kan man trygga fastighetsskötarnas säkerhet i arbetet under coronavirusepidemin?

Man måste se till fastighetsskötarnas skydd för smitta och säkerhet i arbetet så att arbetstagarna hålls friska och inte sprider virussmitta då de rör sig mellan olika arbetsställen.

Arbetsgivaren ansvarar för tryggheten och säkerheten (arbetarskyddslagen 738/2002). De mest centrala frågorna att se till är:

 1. Riskbedömningen måste uppdateras. Bedömningen ska innehålla arbetsställena där det råder risk för att utsättas för coronavirussmitta och åtgärder för att försäkra skydd mot smitta. Om det egna kunnandet inte räcker till ska man utnyttja utomstående hjälp, såsom företagshälsovården.
 2. Det hör till arbetsgivarens ansvar att identifiera arbetstagare som hör till riskgruppen för coronavirus.  Samarbetet med företagshälsovården är då särskilt viktigt.
 3. Arbetstagarna ska ha tillgång till tillräcklig och ändamålsenlig skyddsutrustning för utförande av arbetsuppgifter. Arbetstagarna ska få anvisningar i hur de tar på och av skyddsutrustningen på ett säkert sätt samt om hur skydden ska bytas och rengöras. Alla arbetstagare ska ha tillgång till handsprit vid utförandet av arbetsuppgifter.
 4. Arbetstagarna ska få anvisningar om hur de arbetar på ett tryggt sätt på arbetsställena. Alla ska få skriftliga anvisningar.
  1. Personkontakter undviks och arbetet utförs på distans alltid då det är möjligt.
  2. Då man går till arbetsställena ska man sköta om sin handhygien och enligt behov också skyddshandskar och andningsskydd. En ansiktsmask är inte ett andningsskydd.
  3. Då man besöker riskobjekt, såsom arbetsställen inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogik ska man skydda sig särskilt noga. Skydden kan utgöras av andningsskydd, skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddsdräkt.
 5. Man ska försöka ordna arbetsuppgifterna för en arbetstagare som hör till riskgruppen så att hen kan undvika personkontakter helt och hållet. Om det inte är möjligt ska man ändå undvika att besöka arbetsställen där risken att utsättas för smitta är hög och se till att skydda sig tillräckligt. Kolla riskgrupperna här.
 6. Arbetstagarna ska få anvisningar i hur man ska göra om man blir sjuk. Om man har symtom ska man stanna hemma.
 7. Mer anvisningar om säkerhet i arbetet under coronavirusepidemin finns på JHL:s coronavirussida.
 8. Anvisningar om hur man undviker coronavirussmitta finns också på Arbetshälsoinstitutets webbplats.