Gå till innehållet

Hur förbereder jag mig för en strejk?

Jobba normalt enligt din arbetsskiftsförteckning. Jobba inte in strejkdagarnas arbete på förhand. Arbeten får inte heller lämnas ogjorda före strejken.

Kontrollera redan på förhand förtroendemannens, strejkkommitténs kontaktuppgifter och det eventuella strejkkontorets kontaktuppgifter och öppettider.

Kontrollera att dina kontaktuppgifter i e-tjänsten mittJHL är uppdaterade (e-post, telefonnummer, arbetsgivare, arbetsplats, yrke). I en strejksituation använder vi den personliga e-postadressen och telefonnumret för att hålla kontakt med medlemmarna.

Följ med JHL:s webbsidor, kanaler i sociala medier, medlemsbrev och övriga informering. Din förening och din förtroendeman ger dig mer information om strejken.

När man varslat om strejk, är det inte längre möjligt att komma överens om att ta ut semester under strejktiden.

I strejkvarslet meddelas alltid tidpunkten för när strejken börjar.

Efter att strejken har börjat ska de anställda under inga omständigheter gå till arbetsplatsen. Förbudet gäller alla arbetsskiftskift under strejken. Om strejken börjar mitt i ditt skift, ska du avbryta ditt arbete och lämna arbetsplatsen.

Lämna inget sådant på arbetsplatsen som du eventuellt kan behöva under strejken.

Om arbetsgivaren så kräver ska du överlåta dina anställningsförmåner till arbetsgivaren (till exempel telefon eller dator).