Gå till innehållet

Hur fattas beslut om invalidpension?

När en persons arbetsförmåga bedöms, ska det göras utgående från medicinska undersökningar och orsaker.

Därför fattas beslut om arbetsförmågan i försäkringsbolag på basis av medicinska handlingar. Läkarutlåtanden, sjukdomshistoria och övriga dokument som innehåller information om personens sjukdom eller vård av sjukdomen används för att leta fram medicinska fakta över:

  • vilken sjukdom det handlar om,
  • hurdan vård man fått,
  • hur mycket personens funktionsförmåga har nedsatts på grund av sjukdomen,
  • hur sjukdomen enligt prognosen kommer att framskrida.

Beslutet om invalidpension ligger dock inte en enskild persons händer. Pensionbesluten fattas av en grupp som består av pensionshandläggare, rehabiliteringsexperter, jurister och i regel ett flertal försäkringsläkare med olika specialiseringsområden.