Gå till innehållet

Hur får jag ett beslut om rätt till rehabilitering?

Om din ansökan om invalidpension avslås, brukar man oftast bedöma om rehabilitering skulle kunna hjälpa den sökande.

Om sökanden anses kunna återvända till arbetslivet genom rehabilitering, får hen ett beslut om rehabilitering. Om hen genomgår rehabiliteringen, får hen en högre ersättning för rehabiliteringstiden än vad hen skulle få i invalidpension.

Rehabilitering och återgång till arbetslivet ger en bättre utkomst, om personen i fråga kan återgå till arbetet.

Läs mer om arbetspensionsrehabilitering på Telas webbplats