Gå till innehållet

Hur ansöker jag om pension?

Man måste alltid ansöka om pension. Lättast går det att ansöka på nätet. Ansök om pension 1-2 månader innan pensionen inleds.

Det lönar sig att ansöka om invalidpension, rehabiliteringsstöd eller arbetslivspension minst två månader innan pensionen inleds.

Granska ditt arbetspensionsutdrag i tjänsten Dina pensionsuppgifter, för ditt pensionsbelopp uträknas på basis av dina anställningsförhållanden som syns där. Om något behöver korrigeras i dina uppgifter, meddela det i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Läs mer om ditt arbetspensionsutdrag.

Gör ansökan i tjänsten Dina pensionsuppgifter

Fyll i pensionsansökan eller ansökan till yrkesinriktad rehabilitering i Kevas tjänst Dina pensionsuppgifter. Du kan också sända de bilagor som behövs via tjänsten. Du ser sin ansökan i tjänsten då du loggar in följande gång.

Om du ansöker om pension skriftligt, lämna in ansökan och bilagor på papper per post till Keva på adressen: 00087 KEVA

Läs de noggranna ansökningsanvisningarna och kontrollera vilka bilagor som behövs på sidorna för pensionsslag

Anvisningar för ansökan om yrkesinriktad rehabilitering

Folkpension från FPA

Om din arbetspension blir väldigt liten kan du också erhålla folkpension. Noggrannare information om folkpension får du från FPA.

Då du erhållit ditt pensionsbeslut

Pensionsbeslutet sänds elektroniskt både till tjänsten Dina pensionsuppgifter och hem till dig per post.

Det lönar sig också i framtiden att sköta pensionsärendena i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Du kan göra beställning på ett textmeddelande från tjänsten varje gång du fått ny post i nättjänsten.

Granska ditt pensionsbeslut. Meddela eventuella brister till Keva så fort som möjligt. Du kan söka ändring i ditt pensionsbeslut om du är missnöjd med det. Se anvisningarna om ändringssökande.

För pensionen behövs en pensionsskatteprocent från skattemyndigheten eftersom pensioner beskattas annorlunda än lön. Begär din skatteprocent av skattemyndigheten utan dröjsmål, för annars tillämpas en förskottsinnehållning på 40 % av din pension.

Du ser den första betalningsdagen för din pension i pensionsbeslutet.

Keva har sammanställt en checklista för nya pensionärer, där man samlat nyttig information för pensionärer.

I fortsättningen hittar du aktuella ärenden och anvisningar på webbplatsen Till pensionstagare.

Bor du utomlands eller har du jobbat utomlands?

Har du arbetat vid sidan av pensionen?