Gå till innehållet

Vad gör jag om jag insjuknar före eller under strejken?

Om din sjukskrivning har inletts innan strejken inleds, fortsätter sjukskrivningen trots strejken. Då är du sjukskriven och inte i strejk och har rätt till lön för sjuktid enligt ditt arbets- och tjänstekollektivavtal. Skicka sjukintyget till arbetsgivaren före strejken börjar.

Om strejken börjar innan du blivit sjuk, är du i strejk och har inte rätt till lön för sjuktid. Då ska du själv ansöka om sjukdagpenning från FPA.

Om du fortfarande är arbetsoförmögen när strejken avslutas har du rätt till lön för sjuktid enligt ditt arbets- och tjänstekollektivavtal.

Om du är i strejk lönar det sig alltid för dig att skaffa ett läkarintyg genast då du blir sjuk.