Gå till innehållet

Vad gör jag om jag insjuknar före eller under strejken?

Om din sjukskrivning har inletts innan strejken inleds har du rätt till lön för sjuktid enligt ditt arbets- och tjänstekollektivavtal. Skicka sjukintyget till arbetsgivaren före strejken börjar.

Om du blir sjuk under strejken har du inte rätt till lön för sjuktid. Ansök om sjukdagpenning från FPA.

Om du fortfarande är arbetsoförmögen när strejken avslutas har du rätt till lön för sjuktid enligt ditt arbets- och tjänstekollektivavtal.

Om du är i strejk lönar det sig alltid för dig att skaffa ett läkarintyg genast då du blir sjuk.