Gå till innehållet

Har arbetstagaren rätt att få en utredning där arbetsgivaren beskriver orsaken till avbrottet i lönebetalningen, hur länge avbrottet gäller och med vilka förutsättningar lönebetalningen kan återupptas?

Eftersom lönebetalning är arbetsgivarens mest centrala skyldighet i ett anställnings- eller tjänsteförhållande är det helt klart att arbetstagaren måste meddelas om avbrott i ett så tidigt skede som möjligt.

Det hör till god personalförvaltning och direkt samarbete att klargöra för arbetstagaren varför lönebetalningen avbryts, hur länge avbrottet beräknas gälla och med vilka förutsättningar lönebetalningen kan återupptas. Samarbetslagarnas skyldigheter och tidsbegränsningar tillämpas dock inte i den nuvarande situationen.