Gå till innehållet

Har arbetstagaren rätt att återvända till sitt eget arbete genast när hen uppfyller behörighetskraven, t.ex. efter genomgången covid-19? Från och med vilken dag börjar lönebetalningen i sådana fall?

Om arbetstagarens lönebetalning har avbrutits på grund av bristfälligt skydd mot covid-19 och hen senare kan påvisa att hen har ett tillräckligt skydd mot sjukdomen, har hen rätt att återvända till arbetet och lönebetalningen måste återupptas. Arbetstagaren ska utan dröjsmål tillhandahålla arbetsgivaren en pålitlig utredning om sitt skydd mot covid-19 och lönebetalningen ska återupptas så snabbt som möjligt.