Gå till innehållet

Gör coronavirusepidemindet det möjligt att frångå samarbetsförfarande?

Arbetsmarknadens centralorganisationer har i sitt gemensamma ställningstagande 18.3.2020 tolkat coronavirusepidemin som en faktor som gör det möjligt för företagen att tillämpa § 60 i samarbetslagen. Bestämmelsen i paragrafen gör det möjligt att fatta permitteringsbeslut innan samarbetsförhandlingar inleds.

Det är fråga om en undantagsbestämmelse och tillämpande av den ska alltid granskas från fall till fall. Samarbetsförfarande ska också i den situationen inledas genast då det är möjligt, till exempel så att förhandlingarna förs under permitteringstiden.

I den kommunala samarbetslagen finns en motsvarande bestämmelse (§ 15).

Enligt arbetsmarknadens centralorganisationers tolkning gäller förfarandet inte kommunernas samarbetsförfarande.

När det gäller kommunerna utgör coronaviruset inte heller någon omedelbar fara för kassakris på det sätt som för vissa företag.

Därför anser JHL att § 15 i den kommunala samarbetslagen inte ska tillämpas utan att permitteringsbeslut ska föregås av normala samarbetsförhandlingar.