Gå till innehållet

Gäller övertidsförbudet beredskap?

Beredskap som antecknats i arbetsskiftsförteckningen är regelmässig beredskap.

Arbetstid till påföljd av beredskap är övertidsarbete om det överskrider arbetstiden för dagen eller för veckan. Sådant övertidsarbete omfattas av övertidsförbudet.

Om beredskapen är överenskommen sedan tidigare ska arbetstagaren och/eller förtroendemannen kontakta arbetsgivaren beträffande beredskapen och meddela att inga uppgifter relaterade till beredskap enligt förbundets beslut kan utföras som övertidsarbete.

Beredskap är inte övertidsarbete

  • Arbetstid till påföljd av beredskap omfattas inte av övertidsförbudet om det är fråga om normal arbetstid eller mertidsarbete.
  • Om det är fråga om nödarbete kan arbetstagaren inte vägra att utföra arbetet.

Det är en god idé att redan på förhand kontakta arbetsgivarens företrädare och komma överens om hur man handlar i dessa situationer och hur de ska tolkas.