Gå till innehållet

Från och med vilken dag kan lönebetalningen avbrytas på grund av bristfälligt skydd mot covid-19, och hur länge kan avbrottet gälla?

Lönebetalningen kan avbrytas tidigast 1.2.2022, om arbetstagaren inte då är skyddad mot covid-19 och arbetsgivaren inte kan erbjuda annat arbete.

Avbrottet gäller så länge som arbetstagaren saknar sådant skydd mot covid-19 som avses i lagen om smittsamma sjukdomar 48 a § och arbetsgivaren inte kan erbjuda hen annat arbete.

Avbrottet i lönebetalningen upphör senast när 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar upphör att gälla, dvs. 31.12.2022.