Gå till innehållet

Från och med när måste en arbetstagare vara skyddad mot den allvarliga formen av covid-19 enligt 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar?

Skyddet ska vara i kraft senast 1.2.2022. Lagen om smittsamma sjukdomar 48 a § trädde i kraft 1.1.2022. I bestämmelsen stadgas en 30 dagars övergångsperiod, varefter skydd mot covid-19 kan krävas av de personer som avses i bestämmelsen. Därmed kan skydd krävas tidigast 1.2.2022. Övergångsperioden har stadgats så att arbetstagaren under denna tidsperiod kan skaffa sig skydd mot covid-19 eller åtminstone påbörja processen.