Gå till innehållet

Får man som arbetstagare/tjänsteinnehavare/tjänsteman lön om man distansarbetar under karantän eller i övrigt på grund av coronaviruset?

Distansarbete räknas som normalt arbete även om man inte jobbar på sin ordinarie arbetsplats.  För distansarbete betalas normal lön.

Om man som arbetstagare/tjänsteinnehavare/tjänsteman har försatts i karantän av myndigheterna och är frisk kan man komma överens med arbetsgivaren om att arbeta på distans.  I så fall är arbetsgivaren ansvarig för att tillhandahålla eventuell utrustning som krävs för distansarbete.  Lön betalas som normalt.

I vissa kollektivavtal uppges att bestämmelserna som gäller lön för sjukdomstid även ska tillämpas vid karantän (bl.a. statens arbets- och tjänstekollektivavtal).

I övrigt finns inget som hindrar arbetsgivare att betala ut lön till arbetstagare/tjänsteinnehavare under karantäntiden.  I sådana fall kan arbetsgivaren själv ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA.

Kontrollera i ditt arbets- eller tjänstekollektivavtal vad som gäller för löneutbetalning i karantänsituationer som avses i lagen om smittsamma sjukdomar.