Gå till innehållet

Får man gå på coronavaccination under arbetstid?

Arbetstagren får gå på coronavaccination under arbetstid om det inte är möjligt att ordna det utan problem på annan tid. Om det inte går att få tid för coronavaccination utanför arbetstid, är det tillåtet att gå på vaccinationen på arbetstid och då räknas det som arbetstid att gå på vaccinationen (lagen om smittsamma sjukdomar 45 § 4 mom.). Arbetsgivaren är skyldig att betala lön för arbetstid.