Gå till innehållet

Får jag strejkunderstöd eller lön under strejken?

För strejktiden betalas inte lön. Eventuella förfallna löner och andra fordringar som grundar sig på arbetsförhållandet ska dock betalas på de vanliga avlöningsdagarna. Under strejkdagarna har arbetstagaren inte heller rätt till de naturaförmåner som arbetsgivaren erbjuder, till exempel lunchsedlar.

Strejkbidrag betalas endast till arbetstagare som hör till fackförbundet och som har betalat sina medlemsavgifter. Om strejken pågår i till exempel en vecka (t.ex. måndag till söndag eller tisdag till måndag), betalas strejkbidrag för fem dagar.

Utbetalning förutsätter att du följer fackförbundets beslut och anvisningar. Förbundsstyrelsen beslutar om strejkbidragets belopp.