Gå till innehållet

Får arbetsgivaren ändra arbetsuppgifterna på grund av coronaviruset?

Coronaviruset ger inte arbetsgivaren ytterligare eller utökade befogenheter.

Arbetsuppgifterna fastställs i arbetsavtalet och arbetsgivaren kan inte ensidigt ändra dem utan uppsägningsgrund.  Coronaviruset utgör ingen grund för uppsägning.

Vissa kollektivavtal inkluderar bestämmelser som ger arbetsgivaren rätt att tillfälligt flytta arbetstagaren till andra uppgifter än de som anges i arbetsavtalet.

Till exempel i det kommunala avtalet AKTA, kapitel 1 § 10, uppges att arbetstagaren vid behov är skyldig att tillfälligt, i högst 8 veckor, övergå till andra uppgifter som kan anses lämpliga med hänsyn till arbetstagarens utbildning och arbetserfarenhet.

Om det finns grundad anledning kan arbetsgivaren göra mer omfattande ändringar av tjänsteinnehavarnas tjänsteutövningsskyldighet än den normala direktionsrätten ger möjlighet till.  Om coronaviruset utvecklas till en epidemi kan denna typ av grundad anledning föreligga.